De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied wat Nederland rijk is. Stichting Veluwe Bijzonder maakt zich sterk voor de kernwaarden van de Veluwe zoals natuur, rust en ruimte en de bijzondere cultuurhistorische aspecten van dit gebied. 

Op deze website staat informatie en nieuws. Ook besteden wij aandacht aan de bedreigingen die op de Veluwe afkomen.  Veluwe Bijzonder is een initiatief van een aantal bewoners op de Veluwe die zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun directe leefomgeving. De website is een platform voor het uitwisselen van informatie, wetenswaardigheden, nieuws, tips en achtergronden.

Initiatiefnemers van Veluwe Bijzonder waren het over een paar dingen roerend eens: de Veluwe heeft bijzondere kwaliteiten en soms is er extra inzet nodig om dit te beschermen. Een gedeelde belangstelling en liefde voor de bijzondere natuur, de culturele en historische aspecten en ook voor de rust en de ruimte direct om ons heen, motiveerden om de handen ineen te slaan en Veluwe Bijzonder op te richten.

Maar waarom is het dan nodig om een eigen gremium op te richten en niet aan te sluiten bij een van de gevestigde organisaties als Geldersch Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Federatie Gelderland of Vrienden van de Veluwe? De grote organisaties dragen wij een warm hart toe en waar het kan werken we samen en wisselen we informatie uit, maar toch is er behoefte aan een kleiner, en flexibeler medium. Soms gaat het over een ontwikkeling die verder weg van de Veluwe ligt, maar die wel een directe invloed kan hebben op de omgevingskwaliteit, zoals de uitbreidingsplannen van Airport Lelystad. Maar vaker nog gaat het over zaken dichterbij huis: te klein voor een grote organisatie, maar belangrijk voor de mensen die op de Veluwe wonen en er rechtstreeks mee te maken hebben. Of het zijn onderwerpen die niet direct vallen onder de doelstelling van een bestaande organisatie, maar die wij wel kwalificeren als bijzondere waarden, bijvoorbeeld archeologische of geologische vondsten. 

Deze website brengt ook nieuws over leuke dingen. Een wandeling door een gedeelte van de Veluwe met typische landschapskenmerken die verwijzen naar de prehistorie, een opvallende naamgeving van een stuk bos waar een Veluwse sage achter blijkt te zitten, over wild speuren aan de hand van sporen of de vondst van een steen uit de ijstijd met een aparte afvlakking. Alledaagse zaken, gebeurtenissen 'om de hoek', maar bijzonder voor degene die er oog voor heeft.